PROCES VERBAL

Indicatori trimestrul I
18/04/2022
PROCES VERBAL
13/05/2022
Toate

de afişare a notei obţinute în urma notării probei scrise susţinută în data de 11.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea postului de CONSILIER DEBUTANT şi MUNCITOR NECALIFICAT, personal contractual.