Procesul verbal nr. 4 al Biroului electoral de circumscripţie Mănăstirea Humorului