Procesul verbal nr. 2 din 26.08.2020 al Biroului electoral de circumscripţie Mănăstirea Humorului