Procesul verbal nr. 2 al Biroului electoral de circumscripţie Mănăstirea Humorului