Procesul verbal nr. 1 al Biroului electoral de circumscripţie Mănăstirea Humorului