PROCES VERBAL

PROCES VERBAL
27/07/2022
ANUNŢ LICITAŢIE
12/08/2022
Toate

cu ocazia evaluarii ofertelor financiare depuse in vederea vanzarii prin licitatie publica a 5 terenuri apartinand domeniului privat al comunei, in suprafata de 500 mp, 1000 mp, 1000 mp, 736 mp, respectiv 3900 mp, situate in intravilan, zona industriala.