PROCES VERBAL

INDICATORI
18/07/2022
PROCES VERBAL
29/07/2022

al şedinţei de deschidere a ofertelor şi inventariere documente prezentate