PROCES VERBAL

PROCES VERBAL
11/05/2022
CENTRALIZATOR NOMINAL
13/05/2022
Toate

de afişare a punctajului obţinut în urma notării probei practice – interviu – susţinută în data de 13.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de CONSILIER DEBUTANT şi MUNCITOR NECALIFICAT, personal contractual.