INDICATORI Venituri / Cheltuieli 2021

HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava
06/01/2022
ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZARE TEREN
18/02/2022
Toate