Comisii de specialitate

Comisia de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

 1. Hojbota Constantin, preşedinte;
 2. Jucan Maria, membru;
 3. Motoc Viorel, membru;
 4. Buburuzan Gavril, membru;
 5. Moldovan Pavel, membru;

Comisia de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii

 1. Boca Trandafira-Georgeta, preşedinte;
 2. Irişec Iosef, membru;
 3. Hojbota Viorel, membru;
 4. Gemanari Mihai-Cristian, membru;
 5. Petrişor Cornel, membru.

Comisia de specialitate nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 1. Jucan Constantin, preşedinte;
 2. Micuţaru Vasile, secretar;
 3. Rusu Tomiţă, membru.