Comisii de specialitate

Comisia de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism

 1. Jucan Maria, președinte;
 2. Corlațan Georgeta, secretar;
 3. Hojbotă Gheorghe-Dan, membru;
 4. Jucan Gheorghe, membru;
 5. Micuțaru Constantin-Drăgușal, membru;
 6. Motoc Viorel-Ioan, membru;
 7. Petrișor Cornel, membru.

Comisia de specialitate nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii

 1. Boca Trandafira-Georgeta, președinte;
 2. Irișec Iosef, secretar;
 3. Jucan Ilie, membru.

Comisia de specialitate nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 1. Micuțaru Vasile, președinte;
 2. Șuhani Ghiorghe, secretar;
 3. Ucraineț Radu, membru.