CENTRALIZATOR NOMINAL

PROCES VERBAL
13/05/2022
ANUNŢ LICITAŢIE
19/05/2022
Toate

Notarea candidaţilor la concursul organizat în data de 13.05.2022 pentru ocuparea posturilor de CONSILIER DEBUTANT şi MUNCITOR NECALIFICAT, personal contractual.