Primăria

12/01/2023
12/01/2023
29/12/2022
28/10/2022
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea apelor uzate din comuna Mănăstirea Humorului, jud. Suceava
19/10/2022
17/10/2022
12/08/2022
29/07/2022
cu ocazia evaluarii ofertelor financiare depuse in vederea vanzarii prin licitatie publica a 5 terenuri apartinand domeniului privat al comunei, in suprafata de 500 mp, 1000 […]
27/07/2022
al şedinţei de deschidere a ofertelor şi inventariere documente prezentate
18/07/2022
04/07/2022
19/05/2022
13/05/2022

CENTRALIZATOR NOMINAL

Notarea candidaţilor la concursul organizat în data de 13.05.2022 pentru ocuparea posturilor de CONSILIER DEBUTANT şi MUNCITOR NECALIFICAT, personal contractual.
13/05/2022

PROCES VERBAL

de afişare a punctajului obţinut în urma notării probei practice – interviu – susţinută în data de 13.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de CONSILIER […]
11/05/2022
de afişare a notei obţinute în urma notării probei scrise susţinută în data de 11.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea postului de CONSILIER DEBUTANT şi MUNCITOR […]
18/04/2022
15/04/2022
06/04/2022
încheiat astăzi, 06.04.2022, în urma selectării dosarelor şi a îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale de consilier II şi muncitor […]
01/04/2022
22/03/2022
“DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2” cod SMIS 2014+ 148140 Pentru informatii […]