ACASĂ PRIMĂRIA STARE CIVILĂ FOTOGRAFII UTILE CONTACT
  • Manastirea Humorului
  • Manastirea Humorului
  • Manastirea Humorului
  • Manastirea Humorului
   
ANUNT

COMUNA MANASTIREA HUMORULUI si MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, anunta publicul interesat ca in data de 25.11.2014, ora 11, la sediul Primariei comunei Manastirea Humorului, judetul Suceava se va desfasura sedinta de dezbatere publica a ”Planului urbanistic zonal – zona protejata – Biserica Adormirea Maicii Domnului si Sfantul Gheorghe a fostei Manastiri Humor, comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava”.

Documentatiile pot fi consultate la sediul Primariei comunei Manastirea Humorului, str. Stefan cel Mare, nr. 142, loc. Manastirea Humorului, judetul Suceava sau pe pagina de web www.manastirea-humorului.ro.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se depun in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, intre orele 8.00 – 14.00 la sediul Primariei comunei Manastirea Humorului sau la adresa de e-mail manastirea_humorului@yahoo.com.


PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
LOT 1 - Zona protejata "Biserica Adormirea Maicii Domnului si Sfantul Gheorghe" a fostei Manastiri Humor (jud. Suceava)


VOLUMUL I - Plan urbanistic zonal - Memoriu general - Anexe
VOLUMUL II - Regulament local de urbanism
 VOLUMUL II - Regulament local de urbanism  VOLUMUL II - Regulament local de urbanism  VOLUMUL II - Regulament local de urbanism  VOLUMUL II - Regulament local de urbanism  VOLUMUL II - Regulament local de urbanismVOLUMUL III - Piese desenateIncadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Utilizarea terenului in teritoriul aditiv Utilizarea terenului in teritoriul aditiv Incadrare in PUG - Faza II Studii si documentatii anterioare Studii si documentatii anterioare Utilizarea terenului Utilizarea terenului Evolutia teritoriului in zona de interes Evolutia teritoriului in zona de interes Riscuri naturale si antropice Riscuri naturale si antropice Studiu geografic si peisagistic Studiu geografic si peisagistic Extras studiu geografic PUG Extras studiu geografic PUG Functiuni existente A2L Functiuni existente A3L Regim de proprietate Regim de proprietate Regimul juridic de protectie Regimul juridic de protectie Delimitarea zonei de protectie a peisajului Delimitarea zonei de protectie a peisajului Delimitarea zonei de protectie a monumentelor istorice Delimitarea zonei de protectie a monumentelor istorice Delimitarea zonei protejate Manastirea Humorului Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Incadrarea in teritoriu Reglementari unitati teritoriale de referinta Reglementari unitati teritoriale de referinta Zonificare regim de construire A2L Zonificare regim de construir A3Le Zonificare regim de construire A3L
 
Administraţie publică

31.03.2018
Transparenta veniturilor salariale cf. art. 33 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017

05.02.2018
HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Manastirea Humorului, judetul Suceava

HCL nr. 10 din 12 mai 2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Mănăstirea Humorului, judetul Suceava"
 
 

A N U N T

COMUNA MANASTIREA HUMORULUI si MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, anunta publicul interesat ca in data de 25.11.2014, ora 11, la sediul Primariei comunei Manastirea Humorului, judetul Suceava se va desfasura sedinta de dezbatere publica a ”Planului urbanistic zonal – zona protejata – Biserica Adormirea Maicii Domnului si Sfantul Gheorghe a fostei Manastiri Humor, comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava”.

MAI MULTE DETALII
 
 

A N U N T

COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, titular al proiectului PUG – COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, judetul Suceava, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu, pentru proiectul sus mentionat. Informatiile si observatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate si primite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A.
 
 
   
©2018 Primăria Comunei Mănăstirea Humorului, judetul Suceava, Bucovina.
Web design & optimizare Google - SANNET.