Primăria Comunei Mănăstirea Humorului, jud. Suceava
 

A N U N T

COMUNA MANASTIREA HUMORULUI si MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, anunta publicul interesat ca in data de 25.11.2014, ora 11, la sediul Primariei comunei Manastirea Humorului, judetul Suceava se va desfasura sedinta de dezbatere publica a ”Planului urbanistic zonal – zona protejata – Biserica Adormirea Maicii Domnului si Sfantul Gheorghe a fostei Manastiri Humor, comuna Manastirea Humorului, judetul Suceava”.

MAI MULTE DETALII
 
 

A N U N T

COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, titular al proiectului PUG – COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, judetul Suceava, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu, pentru proiectul sus mentionat. Informatiile si observatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate si primite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A.
 
 
Administraţie publică

Indicatori
trimestrul
III - 2014
   
Buget local 2012
Sectiunea
Dezvoltare
   
Buget local 2012
Sectiunea
Functionare
   
Buget local 2012
TOTAL
   
Indicatori de sinteză
pe trim. I - 2011
   
Subregistrul datoriei publice externe
locale a comunei
Mănăstirea Humorului
   
Bugetul local 2011 Secţiunea Dezvoltare
   
Bugetul local 2011 Secţiunea Funcţionare
   
Bugetul local total pe anul 2011
   
Declaraţie de avere Tomaşciuc Cătălin Ionel (primar)
   
Declaraţie de avere Hojbotă Vasile
(viceprimar)
   
Declaraţie de avere Hîrtopanu Andra-Cristensen
(consilier superior)
   
Declaraţie de interese Macovei Dănuţ Iulian (consilier juridic)
   
 
 
 
Localitatea Mănăstirea Humorului este situată geografic la intersecţia coordonatei de 47°32, latitudine nordică cu cea de 25°54, longitudine estică, în nord-estul ţării, pe valea râului Humor. Se întinde pe o suprafaţă de 9628 ha, din care 7653 ha sunt ocupate cu păduri.

Din anul 1891 şi până în prezent comuna Mănăstirea Humorului a avut 31 de primari.

Conducere:
Din iunie 2012, când au avut loc alegerile locale, la conducerea comunei Mănăstirea Humorului se află domnul primar MOLDOVAN CONSTANTIN. În funcţia de viceprimar al comunei este domnul MICUŢARU VASILE. Secretarul comunei este Florinel Andrieş.

Organigramă:
ultima organigramă avizată (de ANFP) şi aprobată (prin HCL nr.30/16.08.2010) prevede funcţionarea Primăriei comunei Mănăstirea Humorului cu un număr de 24 de posturi, din care 9 funcţii publice şi 13 funcţii contractuale. În prezent, comuna (cu 3.600 locuitori la data de 1.01.2010) este deservită de instituţie cu un număr de 7 funcţionari publici şi 13 salariaţi contractuali.

Program:  zilnic
, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.
Sâmbăta şi duminica nu se lucrează.

Realizări:


• La iniţiativa Primăriei, prin Programe SAPARD, s-au realizat lucrările “Canalizare în comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava” (investiţie cu valoarea de 29 miliarde lei vechi, începută în ianuarie 2004 şi finalizată în august 2006) şi “Modernizare drumuri forestiere Dulcea, Văcăreni şi Magherniţa, localitatea Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava” (investiţie cu valoarea de 35 miliarde lei vechi – 1 milion euro, începută în februarie 2007 şi finalizată în decembrie 2008).

• La iniţiativa Consiliului Judeţean Suceava, prin Program PHARE, s-a modernizat parcarea din centrul comunei, aferentă monumentului istoric.

• În parteneriat cu oraşul Gura Humorului şi alte patru comune s-a finalizat în anul 2009 proiectul Sistem de colectare şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona localităţii Gura Humorului, judeţul Suceava – Phare 2004 CES, cu valoarea totală de un milion euro, început în anul 2006.

• Prin Uniunea Polonezilor din România, Guvernul Poloniei a construit şi dotat integral o şcoală în satul Poiana Micului, comuna Mănăstirea Humorului. Aceasta deserveşte toţi copii satului (nu doar pe cei de etnie polonă).

Programe în derulare
:

1. Construirea centrului de informare turistică, localitatea Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, prin Program FEADR – măsura 313, cu valoarea de 200.000 euro, început în iunie 2010, cu termen de finalizare în octombrie 2011.

2. Construire şi reabilitare poduri şi podeţe în comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, prin Programul de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului României nr.7/2006, cu valoarea de 825.000 lei (ron), la care au început lucrările în anul 2009.

3. Reparaţii capitale şi extindere a Şcolii cu clasele I-VIII Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, la care au început lucrările în anul 2007 şi nu s-au finalizat din cauza lipsei de fonduri. Valoarea este de 950.000 lei (ron).

Instituţii subordonate:


• Şcoala cu clasele I-VIII Mănăstirea Humorului;
• Şcoala cu clasele I-IV Pleşa;
• Şcoala cu clasele I-VIII Poiana Micului (nu mai sunt folosite localurile Şcolii cu clasele I-IV nr. 1 Poiana Micului şi Şcolii cu clasele I-VIII nr. 2 Poiana Micului, cursurile desfăşurându-se în şcoala nouă, construită cu fonduri de la Guvernul Poloniei);
• Biblioteca comunei (cu program de lucru de luni până vineri între orele 8:00-16:00);
• Căminul Cultural.
   
©2014 Primăria Comunei Mănăstirea Humorului. Toate drepturile rezervate.
Web design & optimizare Google - SANNET.